Masz problem z wejściem?

Wyczyść cache i historię Internet Explorer.

Odpal Internet Explorer, CTRL+SHIFT+DEL, zaznacz wszystko oprócz 1 opcji, naciśnij Usuń.

Na otarcie łez można nie zaznaczać: danych formularzy i haseł... Dla starych IE z XP do 6.xx Pomoc Microsoft

Dla Google Chrome wykonaj pkt 1,2 i 3: https://java.com/en/download/faq/chrome.xml#npapichrome